Projekt strony internetowej : COOLINGCARE DEALERSHIP SYSTEM

COOLINGCARE DEALERSHIP SYSTEM

System umożliwiający zarządzanie sprzedażą produkowanych maszyn.

Technologie internetowe:
  • HTML5
  • CSS3
  • PHP
  • SQL
  • JavaScript (jQuery)
  • responsive web design
Wykonanie strony www:
  • projekt aplikacji bazodanowej
  • system logowania i uprawnień
  • harmonogram zamówień
  • zarządzanie bazą