Projekt strony internetowej : Gospodarstwo pasieczne - Pasieka Weronika

Gospodarstwo pasieczne - Pasieka Weronika

Naturalne Bogactwo Produktów Pszczelich - Pasieka Weronika - Miód pszczeli

Technologie internetowe:
  • HTML5
  • CSS2.1(3)
  • JavaScript (jQuery)
  • mod_rewrite
  • responsive web design
Wykonanie strony www:
  • logotyp
  • 1 strona (wizytówka)
Projekt strony internetowej w trakcie realizacji..
Gospodarstwo pasieczne - Pasieka Weronika

Zobacz jak wygląda nowsza wersja tej strony:
Gospodarstwo pasieczne - Pasieka Weronika